Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Dowiedz się więcej

Umów się na darmowe wejście z treningiem wprowadzającym

Regulamin sprzedaży karnetów online

Regulamin sprzedaży karnetów online

Słowniczek pojęć:

Klub – Behapowiec Gym, ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Firma – Behapowiec Gym Bartosz Reśliński, ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wlkp., NIP: 9950197938
e-mail: [email protected]
Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów na siłownię za pośrednictwem strony
internetowej.
Strona internetowa – www.behapowiecgym.pl
Karnety – karnety na siłownię przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie
sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

§ 1 Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż karnetów prowadzi siłownia Behapowiec Gym
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Behapowiec Gym zostaje
zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści
poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.
4. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Blik lub przelew online).
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
6. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
7. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.
8. W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie
wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
9. Aby otrzymać fakturę VAT należy oznaczyć to w formularzu.
10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
11. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
12. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.
13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§ 2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
2. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo.
3. Zwrot opłaty za karnet zostanie dokonany przelewem.

§ 3 Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu
realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach
przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach
określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)
oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści
Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i
umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera,
Google Chrome lub Safiri.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a
także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.behapowiecgym.pl
5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.